Wie?

Marco Duiker opereert al meer dan 11 jaar als zelfstandig professional onder de naam MD‑kwadraat.

Deze naam verwijst naar één van de belangrijkste -maar ook meest verwaarloosde- elementen van een succesvol project: energie.

Energie in de vorm van enthousiasme, inzet, motivatie, geïnvesteerde tijd, de wil om succes te hebben, de wil om door te gaan als het tegenzit.

MD-kwadraat levert u de energie die nodig is om een project tot een succes te maken.

Alles geo!

MD-kwadraat probeert de hele breedte van het geo-informatie werkveld te bestrijken. Dat kan natuurlijk niet, maar een kenschets van de afgelopen 11 jaar geeft een beeld:

Natuurlijk is er een grootste gemene deler. MD-kwadraat werkt graag aan projecten die vernieuwing betekenen. Hetzij voor de opdrachgever, hetzij voor MD-kwadraat zelf. Daanaast is het altijd een pre indien het project uitgevoerd kan worden met OpenSource Software en in de OpenSource gedachte.

Kennis delen

OpenSource software ontwikkeld door MD-kwadraat is ondermeer te vinden op GitHub.

Diverse notities en scripts die handig zijn vind je als GitHub Gists.

Laatste Blog

GitHub voor presentaties

Afgelopen dinsdag presenteerde ik op de GeoBuzz het verhaal “Werken met de BGT”. Helaas biedt GeoBuzz geen verzameling van gegeven presentaties voor de mensen die iets gemist hebben, of nog iets terug willen zien.

Ik heb mijn presentatie maar gedeeld op slideshare, maar echt gelukkig wordt ik daar niet van.

Zou het niet mooi zijn als we presentaties net als code kunnen delen in een open samenwerkomgeving zoals GitHub?

... lees meer

Geo Academie

Marco Duiker is vanuit MD-kwadraat docent aan de Geo Academie.

OpenGeoGroep

MD-kwadraat neemt deel in OpenGeoGroep .