Wie?

Marco Duiker opereert al 10 jaar als zelfstandig ondernemer onder de naam MD-kwadraat.

Deze naam verwijst naar één van de belangrijkste -maar ook meest verwaarloosde- elementen van een succesvol project: energie.

Energie in de vorm van enthousiasme, inzet, motivatie, geïnvesteerde tijd, de wil om succes te hebben, de wil om door te gaan als het tegenzit.

MD-kwadraat levert u de energie die nodig is om een project tot een succes te maken.

Alles geo!

MD-kwadraat probeert de hele breedte van het geo-informatie werkveld te bestrijken. Dat kan natuurlijk niet, maar een kenschets van de afgelopen 10 jaar geeft een beeld:

Natuurlijk is er een grootste gemene deler. MD-kwadraat werkt graag aan projecten die vernieuwing betekenen. Hetzij voor de opdrachgever, hetzij voor MD-kwadraat zelf. Daanaast is het altijd een pre indien het project uitgevoerd kan worden met OpenSource Software en in de OpenSource gedachte.

Kennis delen

OpenSource software ontwikkeld door MD-kwadraat is ondermeer te vinden op GitHub.

Diverse notities en scripts die handig zijn vind je als GitHub Gists.

Laatste Blog

Basisregistraties, datamodellen en interoperabiliteit

Recent leverde ik een nieuwe versie op van de BGT Import plugin voor QGIS. De noodzaak van die plugin beschreef ik al eerder op QGIS.nl.

Bij het werken aan die plugin bekroop me (niet voor het eerst) het gevoel dat we iets niet helemaal goed doen bij het ontsluiten van al die prachtige open geodata zoals BAG, BGT, RuimtelijkePlannen, Top10NL, etc.

... lees meer

Geo Academie

Marco Duiker is vanuit MD-kwadraat docent aan de Geo Academie.

OpenGeoGroep

MD-kwadraat neemt deel in OpenGeoGroep .