MD-kwadraat

Projecten met geo-informatie

Energiek en creatief in projectleiding


Geo-informatie en DURP

DURP kent vele betekenissen, maar wordt in de Ruimtelijke Ordening gebruikt om te refereren aan digitale plannen en alles wat daarmee te maken heeft.

Marco Duiker is al sinds het prille begin bij DURP betrokken. Hij schreef een deel van de standaarden (praktijkrichtlijnen) en heeft zitting in de beheergroep RO-standaarden.

Marco was betrokken bij vele primeurs m.b.t. ruimtelijke plannen. Onder andere: Het eerste plan conform de RO standaarden 2008 op www.ruimtelijkeplannen.nl, de eerste digitale rijksstructuurvisie, de eerste provinciale structuurvisie in IMRO2008, de eerste gemeentelijke structuurvisie, de officiele publicatie van het eerste bestemmingsplan, de eerste gecertificeerde Wro-software.

Daarnaast begeleidde MD-kwadraat vele organisaties bij het het werken volgens de nieuwe Wro.

Daarom is MD-kwadraat voor u de geschikte partner als uw organisatie nog niet geheel klaar is voor de eisen van 1 januari 2010 en/ of het digitale werken.

MD-kwadraat maakt voor u elk plan of besluit digitaal volgens de geldende standaard (IMRO2006 of RO-standaarden 2008). Dat zo'n plan correct is wordt niet geborgd door het gebruik van specifieke programmatuur, maar door toetsing tegen de daartoe door de standaardenbeheerder beschikbaar gestelde Validator. Een plan dat valideert voldoet aan de standaard. Uw plan of besluit is dan ook geschikt om op te nemen in RO-online (www.ruimtelijke plannen.nl).

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS! Copyright © MD-kwadraat